Kluby

Kluby pro seniory

Statutární město Olomouc je zřizovatelem a provozovatelem již 22 klubů pro seniory a 1 klubovny pro seniory. Snahou města je, aby kluby byly dostupné nejen v centru a okolí, ale i ve všech jeho částech.

V současné době evidujeme přes 1300 členů. Kluby pro seniory s pomocí provozovatele (Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, oddělení sociální pomoci a služeb, dále jen „MMOl“ zajišťují společenskou, kulturní a zájmovou činnost, např. pořádání zájezdů, plesů, divadelních představení, besed, přednášek, vzdělávacích aktivit, vydávání čtvrtletníku „Olomoucký senior“, který si lze vyzvednout v klubech pro seniory, popř. v Informačním centru v podloubí radnice, Olomouc, apod. a samozřejmě další aktivity, které patří k pravidelným činnostem klubů (společenská setkání, karetní, aj. hry, atd.). Snahou MMOl je také vybavení vybraných klubů internetovým připojením a PC.

Některé kluby již mají svou tradici delší než padesát let a účastní se různé činnosti dle svých zájmů. Členové klubů si každoročně volí vlastní samosprávu, která je v kontaktu s MMOl, který koordinuje činnost klubů. Jednotlivé kluby si organizují vlastní činnost podle zájmu a možností svých členů nejen v podobě pravidelných setkání ve svých prostorách.

Statutární město Olomouc v klubových místnostech umožňuje činnost i jiných organizací či spolků, které sdružují členy převážně seniorského věku, např. Svazu nuceně nasazených, apod. Město hradí provozní náklady klubů a každoročně přispívá na jejich modernizaci a vybavení.

Kluby pro seniory v Olomouci

Klub pro seniory Droždín Gagarinova 17, 779 00 Olomouc
Klub pro seniory Hodolany Jiráskova 9, 779 00 Olomouc
Klub pro seniory Holice Náves Svobody 38, 779 00 Olomouc
Klub pro seniory Chomoutov Horecká 2, 779 00 Olomouc
Klub pro seniory Lazce Demlova 18, 779 00 Olomouc
Klub pro seniory Lošov Svolinského 15, 779 00 Olomouc
Klub pro seniory Nedvězí Jilemnického 29, 779 00 Olomouc
Klub pro seniory Neředín, Karafiátova Karafiátová 6, 779 00 Olomouc
Klub pro seniory Neředín, Tererovo náměstí Tererovo náměstí 2, 779 00 Olomouc
Klub pro seniory Nová Ulice I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc
Klub pro seniory Nové Sady, Fischerova Fischerova 6, 779 00 Olomouc
Klub pro seniory Nové Sady, Peškova Peškova 1, 779 00 Olomouc
Klub pro seniory Nový Svět Přichystalova 70, 779 00 Olomouc
Klub pro seniory Pavelčákova Pavelčákova 21, 779 00 Olomouc
Klub pro seniory Povel Polská 57, 779 00 Olomouc
Klub pro seniory Radíkov Náprstkova 1, 779 00 Olomouc
Klub pro seniory Řepčín Svatoplukova 11, 779 11 Olomouc
Klub pro seniory Slavonín Kyselovská 74, 779 00 Olomouc
Klub pro seniory Svatý Kopeček nám. Sadové 26, 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček
Klub pro seniory Topolany Nedbalova 8, 779 00 Topolany
Klub pro seniory Týneček Blodkovo náměstí15, 779 00 Olomouc - Týneček
Klub pro seniory U Hradeb U Hradeb 2, 779 00 Olomouc

Agenda klubů pro seniory:

PhDr. Eva Trčková
sociální pracovnice odd. sociální pomoci a služeb
odbor sociálních věcí Magistrátu města Olomouce
Štursova 1, 2. poschodí, dv.č. 319 (naproti výtahu)
tel.: 585 562 112, mobil: 602 123 668
email: [email protected]

Vedoucí oddělení:

Mgr. Jaromír Odstrčil
vedoucí oddělení sociální pomoci a služeb
odbor sociálních věcí Magistrátu města Olomouce
Štursova 1, 2. poschodí, dv.č. 321
tel.: 585 562 105, mobil: 606 730 361
email: [email protected]

 

Přílohy

Zásady poskytování služby

A) dodržování práv členů

 • každý člen má právo se svobodně rozhodnout a nést za svá rozhodnutí zodpovědnost,
 • každý člen má právo ukončit své členství v klubu bez udání důvodu
 • má právo na respektování své jedinečnosti bez ohledu na jeho původ, rasu, barvu či náboženství.
 • pracovníci klubu jednají tak, aby chránili důstojnost a lidská práva uživatelů
 • každý z členů má právo kandidovat na předsedu klubu či člena výboru,
 • každý člen má volební hlas stejné váhy jako všichni ostatní,
 • každý člen se může podílet na chodu klubu dávat návrhy a náměty předsedovi na plány aktivit

B) zaměření na celek

 • s uživatelem se pracuje nejen jako z jednotlivcem, ale také jako se členem společnosti, jakožto členem klubu

C) respektování

 • členů jejich rozhodnutí a postojů
 • individualit členů
 • potřeb, přání a názorů

Každý uživatel prostor klubů pro seniory je povinen dodržovat provozní řád.

Cíle a cílová skupina

Cílem klubů pro seniory je aktivizace občanů především seniorského věku vytvořením a poskytnutím podmínek, pro bezpečné trávení volného času, kulturním, zájmovým, vzdělávacím, sportovním, aj. programem.

Cílová skupina:

Kluby pro seniory byly zřízeny především občanům města Olomouce, kteří jsou příjemci starobního, popř. plného invalidního důchodu.

Komu KS neslouží

Klub seniorů není sociální služba a proto zde nemohou být občané, kteří nejsou schopni být bez cizí pomoci, potřebují zdravotnický nebo jiný profesionální dohled z důvodu věku, psychického, aj. onemocnění apod. Dále nelze členství v klubu umožnit osobě, která by svým způsobem chování nebo z důvodů závislostí na návykových látkách, z důvodů psychických poruch aj. narušovala soužití členů v KS. KS v žádném případě neslouží jako náhrada sociálních služeb typu denní stacionář, centrum denních služeb, apod.

 

Poskytování služeb klubů pro seniory je financováno z rozpočtu Statutárního města Olomouce.

 

Aktivity jsou podpořeny z NDT Obec přátelská rodině a seniorům 2023.

Mediální partneři: