Sociální služby

Sociální služby Magistrátu města Olomouce

Statutární město Olomouc zřizuje a provozuje ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a ve znění pozdějších předpisů tyto sociální služby:

Město Olomouc je kromě registrovaných sociálních služeb zřizovatelem také tzv. souvisejících sociálních služeb, popř. poskytuje služby týkající se sociální tématiky, např. bytová problematika.

Jedná se tedy především o kluby pro seniory, dále vedení agendy žádostí o byty pro seniory a bezbariérové byty ve spolupráci se Správou nemovitostí Olomouc (SNO).

Statutární město Olomouc rovněž finančními příspěvky podporuje sociální a související služby ve městě Olomouci nejen pro seniory. Ucelený přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb naleznete v elektronickém katalogu.

O výše uvedeném se lze informovat na odboru sociálních věcí (oddělení sociální pomoci a služeb) MMOl.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.