V roce 2017 byly prorodinné aktivity města Olomouce podporovány z dotace MPSV
v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017.