Obsazenost prostor

Kluby pro seniory - obsazenost prostor

Termíny a časy obsazenosti klubů pro seniory.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV
v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017.