Aktuality

Olomouc hledá třinácté jméno pro vánoční strom | Foto: Radim Schubert

Olomouc hledá třinácté jméno pro vánoční strom

Dvacetimetrová douglaska z Věrovan bude od neděle 18. listopadu zdobit Horní náměstí. Skutečným vánočním stromem se stane v pátek 23. listopadu, kdy se rozsvítí a dostane jméno vzešlé ze soutěže.

Svatomartinské trhy odstartují sezonu setkávání v centru města

V pátek a po oba víkendové dny oživí Horní náměstí Svatomartinské trhy. Tyto tradiční svátky mladého vína tak současně odstartují sezonu, kdy se Olomoučané rádi setkávají v centru města, protože se zde v podstatně vyšší míře odehrávají různé kulturní akce. Nedlouho po svatomartinských trzích totiž na obou hlavních náměstích začnou také trhy vánoční.

Vycházejí listopadové Olomoucké listy

V těchto dnech vychází nové číslo časopisu Olomoucké listy, který pravidelně přináší do všech schránek ve městě aktuality o dění v Olomouci. Měsíčník tak opět nabízí zajímavé čtení pro občany hanácké metropole.

Centrum Semafor školí seniory. Přihlaste se! | Foto: Centrum Semafor

Centrum Semafor školí seniory. Přihlaste se!

Oblíbené kurzy dopravní výchovy nabité aktuálními informacemi a praktickým programem spouští na podzim Centrum Semafor. Tři speciální kurzy jsou určeny řidičům, chodcům a cyklistům. Délka každého kurzu je zhruba dvě hodiny, jsou zdarma.

Oslavy 100 let založení republiky. | © Jan Andreáš

OBRAZEM: Olomoucké oslavy stoletého výročí založení Československa

Tisíce lidí slavily od čtvrtka sto let vyhlášení republiky. Čtyřdenní oslavy končící v neděli 28. října přesně na den vyhlášení společného státu Čechů a Slováků se vyznačovaly bohatým programem čítajícím na pět desítek položek. Konaly se v Redutě, Moravském divadle, Vlastivědném muzeu, ale především na Horním a Dolním náměstí, kde je provázel denně videomapping s divadelními scénkami. Součástí oslav bylo i kladení věnců u pomníku TGM s přeletem bojového vrtulníku Mi-24 a závěrečný ohňostroj.

V Pevnosti poznání se bude vzpomínat na habsburskou monarchii

Netradiční vzpomínku na habsburskou říši si připravily Vědecká knihovna v Olomouci a Pevnost poznání. Od 4. listopadu 2018 se mohou lidé přijít podívat na výstavu nazvanou Sbohem, monarchie (Habsburské mocnářství 1804–1918) a zároveň navštívit pravou vídeňskou kavárnu. Bohatý interaktivní program připomene, že naše české země byly součástí velké říše, kterou obývaly rozmanité národy.

Program stoletých oslav republiky má pět desítek položek

Už ve čtvrtek 25. října startují v Olomouci oslavy sta let Československé republiky. Vyvrcholí v neděli 28. října v den vzniku Československa ohňostrojem, který je naplánován na 19 hodin. Na oslavách se kromě statutárního města programově podílí i Univerzita Palackého, olomoucké studio Českého rozhlasu, Vlastivědné muzeum, Muzeum umění a Moravská filharmonie, Moravské divadlo a divadla Tramtarie a Na cucky.

Kdo letos Olomouci nabídne nejkrásnější strom? | Foto: Blanka Martinovská

Kdo letos Olomouci nabídne nejkrásnější strom?

Urostlý strom je tradiční ozdobou Vánočních trhů v Olomouci. Na Horním náměstí stojí před radnicí jako součást vánočního městečka, které každoročně v prosinci vyroste na Horním a Dolním náměstí. Tradicí se už stalo, že strom pokaždé městu a hostům Vánočních trhů věnuje některý Olomoučan.

Den otevřených dveří v poradně Hořec

„Smrtí končí život, nikoli však vztah.“ Robert Benchley

Fotografie z táboru lidu v neděli 3. listopadu 1918 zachycuje představitele Okresního národního výboru shromážděné na ochozu schodiště nad hlavním vstupem <br>do radniční budovy a shromážděné příslušníky armády, jakož i civilní obyvatelstvo. <br>Archiv města Olomouce, fond M 8-34 Sbírka obrazového a fotografického materiálu Olomouc, inv. č. 2127

V Olomouci v roce 1918 slavili vznik republiky místní Češi i Hanáci z okolních dědin

Už v polovině října roku 1918 zasvěcení věděli, že zřejmě brzy dojde ke zcela zásadním změnám ve společnosti. Proto se také na tuto chvíli připravovali. Když pak 28. října hlavní představitelé domácí české politiky v Praze vyhlásili republiku, v Olomouci už na tuto zprávu čekal zdejší Okresní národní výbor pod vedením právníka a poslance Richarda Fischera.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV
v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017.