Aktuality

Knihovna města Olomouce půjčuje přes „okénko“ | Foto: freestocks-photos z Pixabay

Knihovna města Olomouce půjčuje přes „okénko“

Od úterý 24. listopadu můžete opět začít využívat služeb olomoucké knihovny. Sice v omezeném režimu, ke svým oblíbeným knihám se už ale dostanete. Knihovna města Olomouce začne totiž půjčovat přes „okénko“. Objednané knihy si tedy můžete vyzvedávat i vracet na výpůjčních místech.

Univerzitní dobrovolníci plánují o Vánocích rozdávat radost seniorům

Více než 280 obdarovaných seniorů a přes 400 rozdaných dárků „na přání“. Vánoce pro všechny, dobročinná iniciativa studentů Univerzity Palackého v Olomouci, se od prvotní skromné myšlenky rozrostla do velké vánoční nadílky, která už více než tři roky rozdává radost v léčebnách dlouhodobě nemocných i dětem s poruchou autistického spektra. Navzdory přetrvávajícím omezením kvůli pandemii covidu-19 se koordinátorky Vánoc pro všechny rozhodly, že udělají maximum pro to, aby radost mohly rozdávat i letos.

Olomouc odstraňuje další bariéry. Nabízí pomoc sluchově postiženým

Infolinku pro lidi se sluchovým postižením teď nabízí veřejnosti město Olomouc. Mohlo se tak stát díky organizaci Transkript, která městu takovou službu poskytuje. Infolinka je díky ní přístupná jak pro osoby se se sluchovým postižením a nedoslýchavé seniory, tak i pro cizince, kteří preferují psanou formu komunikace.

Vzpomínky na léto - klub Olomouc Slavonín

Nadpisy článků v tisku a hlavní zprávy se plní otřesnými událostmi způsobenými pomatenými lidmi, případně se jedná o plejádu aktuálních informací týkajících se koronaviru. Většina z nás se snaží, navzdory tomu všemu, žít normálně a pokud to nejde, vzpomeňme na nedávné události. Jak trávil klub pro seniory v Olomouci Slavonín léto a podzim?  

Miroslav Sekera | Foto: archiv MFO

Moravská filharmonie u vás doma

Dva streamované koncerty nabídne v listopadu svým posluchačům Moravská filharmonie Olomouc. Z koncertního sálu přímo do jejich domovů je přenese ve čtvrtek 5. a v pondělí 9. listopadu. Orchestrální koncert s předním českým houslistou Janem Mráčkem a komorní koncert s mezzosopranistkou Evou Garajovou a klavíristou Miroslavem Sekerou budou k vidění zdarma na webu mfo.cz a facebooku filharmonie vždy od 19 hodin.

Olomoucké listy 11/2020

Vycházejí listopadové Olomoucké listy

V těchto dnech dostávají Olomoučané do schránky další vydání časopisu Olomoucké listy. Populární měsíčník opět přináší informace o dění v našem městě.

Nenechávejte návštěvu hřbitova až na Dušičky | Foto: Blanka Martinovská

Nenechávejte návštěvu hřbitova až na Dušičky

Každoročně míří začátkem listopadu na hřbitovy mnoho lidí, aby zavzpomínali na své blízké, ozdobili jejich hroby květinami a zapálili svíčky. Letos mají bohužel všechny akce, kde se může na jednom místě potkat velké množství lidí, svá specifika. Proto, prosím:

Nadcházející státní svátky | Foto: Blanka Martinovská

Nadcházející státní svátky

Letošní oslavy Dne vzniku samostatného československého státu a Dne boje za svobodu a demokracii proběhnou pouze jako tichá položení věnců a kytic zástupců statutárního města Olomouce, Armády ČR, Československé obce legionářské, Sokolské župy Olomoucké-Smrčkovy a to v individuálních termínech a časech.

Nominujte dobrovolníky na cenu Křesadlo 2020 | Foto: Sabine van Erp z Pixabay

Nominujte dobrovolníky na cenu Křesadlo 2020

Navrhněte výjimečné osoby, které si za svoji významnou dobrovolnickou činnost zaslouží ocenění. Nově můžete nominovat i ty, kdo se významně podílejí na pomoci během probíhající pandemie. Čas máte do konce října.

Pietní akt u příležitosti Památky zesnulých se neuskuteční | Foto: Pavel Snášel

Pietní akt u příležitosti Památky zesnulých se neuskuteční

Komise pro občanské záležitosti statutárního města Olomouce oznamuje zrušení Vzpomínková tryzny za zesnulé, která se měla uskutečnit v sobotu 31. října 2020 u příležitosti Památky zesnulých.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.