Klub pro seniory Nová Ulice

Provoz: pondělí až středa 14-17 hod., čtvrtek – šachyKontakt

I. P. Pavlova 69
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 562 112
e-mail: eva.trckova@olomouc.eu
web: http://proseniory.olomouc.eu

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV
v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017.