Klub pro seniory U Hradeb

Provoz: pondělí (šachy) a úterý 14-17 hod.Vstup a interiér

Klub seniorů „U Hradeb 2“ se nachází přímo v centru Olomouce. U objektu není vyhrazené parkování. Vzhledem k poloze v centru je přístupnost obtížnější (užší přístupová komunikace z historických kočičích hlav). Hlavní vstup do objektu je tvořen dvoukřídlými mechanickými dveřmi (průjezdová šířka 85 cm a celková průjezdová šířka 102 cm) otevírajícími se dovnitř. Před hlavním vstupem jsou dva schody (první schod výšky 12 cm, hloubky 31 cm; druhý schod výšky 12 cm, hloubky 48 cm). Pro vstup je možné položit ližiny. Vlevo u dveří je zvonek do klubu (funkční, pouze zvonění). Zvonek je od úrovně přístupového chodníku ve výšce 112 cm a od nejbližšího rohu je odsazen 51 cm – viz fotodokumentace Dále následuje dlouhé zádveří hloubky 698 cm a šířky 185 cm, za dveřmi jsou na levé straně umístěny popelnice, v jejich úrovni je šířka zádveří snížena na 127 cm. Hned za vstupem je jeden schod výšky 12 cm. Světelný vypínač je na pravé straně ve výšce 154 cm. Ze zádveří vedou jednokřídlé mechanické dveře (průjezdová šířka 90 cm) otevírající se do zádveří, dveře nachází na konci zádveří vlevo. Dále se prochází prostornou, dlouhou uličkou s mírným sklonem 3,8 – 5,5 %, povrch je ze zámkové dlažby (rozměry uličky: šířka 287 cm, hloubka 1652 cm). Světelný vypínač je hned u dveří na levé straně ve výšce 150 cm. Na konci uličky vlevo je vstup do interiéru klubu. Před vstupem slouží k překonání výškového rozdílu přímá „rampa“ z dřevotřísky (délky rampy 54 cm, sklon 12 %). Vstup do interiéru tvoří jednokřídlé mechanické dveře (průjezdová šířka 80 cm) otevírající se dovnitř, madla chybí. Pohyb na vozíku je v interiéru bez obtíží, nenachází se žádné zúžené průchody (kromě vstupu do kuchyňky- vstupní dveře do kuchyňky průjezdové šířky 71 cm), prahové převýšení je do 2 cm, stoly s dostatečným podjezdem. Dveře v interiéru jsou posuvné. Součástí klubu je i kuchyňka, která však není nijak přizpůsobena pro osoby používající vozík.

Hygienické zázemí

Samostatná, volně přístupná toaleta se nachází na pravé straně hned u vstupu do interiéru klubu, chybí označení. Dveře šířky 80 cm se otevírají z kabiny, na dveřích není upevněno madlo. Světelný vypínač se nachází venku ve výšce 95 cm. Kabina je šířky 239 cm a hloubky 157 cm. Chybí signalizační nouzové tlačítko. WC mísa je od pravé stěny vzdálena 80 cm – prostor pro vozík vedle WC je volný (zasahuje jen mobilní prvek-koš), WC mísa je od levé stěny vzdálena 30 cm, odsazení od zadní stěny je 54 cm, výška sedátka je 50m. Mechanické splachování WC je vzadu na zdi ve výšce 108 cm, toaletní papír je v dosahu. U WC jsou dvě madla ve výšce 79 cm. Madlo vpravo je sklopné, délky 80 cm; madlo vlevo je pevné, délky 52 cm, osová vzdálenost madel je 58 cm. Umyvadlo je ve výšce 82 cm, s dostatečným podjezdem, pákovou baterií ve výšce 101 cm, madlo zde chybí. Na pravé stěně (od vstupu) je zrcadlo se spodní hranou ve výšce 135 cm. V objektu se nachází i běžné WC, bez označení „Braille“.

Doplňující informace k přístupnosti

Objekt částečně přístupný    Bezbariérový vstup hlavním vchodem Úzké dveře nebo průjezdy Ližiny nebo rampa Schody Standartní toaleta Bezbariérová toaleta Vyhrazené parkovací místo

Fotografie

Kontakt

U Hradeb 2
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 562 112
e-mail: [email protected]
web: http://proseniory.olomouc.eu

Aktivity jsou podpořeny z NDT Obec přátelská rodině a seniorům 2023.

Mediální partneři: