Klub pro seniory Nový Svět

Provoz: středa 14-17 hod.Vstup a interiér

Přístup k objektu od parkování je bezbariérový (obrubník s nájezdy, povrch ze zámkové dlažby, bez významného podélného i příčného sklonu, umělá vodící linie). Bezbariérový vstup do objektu je vedlejším (bočním) vchodem, směr k bezbariérovému vstupu je vyznačen u hlavního vstupu. Přístupová komunikace k vedlejšímu vstupu je ze zámkové dlažby, šířky minimálně 150 cm, před vstupem je na délce 1272 cm podélný sklon 6,1 – 7,4 %. Sklon je zvládnutelný, ale vzhledem k délce se jedná o náročnější úkon. Vedlejší vstup je uzamčen, plocha před dveřmi je dostatečná. U dveří je zvonek (interkom), na předsedu klubu (p. Ing. Ryšavý) je ve výšce 125 cm, zvonek je od nejbližšího rohu odsazen 28 cm. Vstup je tvořen jednokřídlými, mechanickými dveřmi (průjezdová šířka 85 cm) otevírajícími se dovnitř, na vnitřní i vnější straně je upevněno madlo. Dále následuje dlouhá, prostorná chodba (šířky 159 cm, hloubky 1307 cm), světlo je na fotobuňku. Z chodby vedou jednokřídlé, mechanické dveře (průjezdová šířka 90,5 cm) otevírající se do chodby, na vnitřní i vnější straně je upevněno madlo (dveře mají pružinu, otevírají se ztěžka). Z chodby se prochází vedle výstupního místa z výtahu k dalším dveřím s označením klubu pro seniory. Před tímto vstupem je na podlaze kontrastní pruh. Dveře jsou jednokřídlé, mechanické (průjezdová šířka 90,5 cm) otevírající se ven, na vnitřní i vnější straně je upevněno madlo. Z dveří se vejde do další chodby (šířky 159 cm, hloubky 937 cm), světlo je na fotobuňku. Vstupní dveře do klubovny jsou třetí dveře vlevo. Dveře do klubovny jsou jednokřídlé, mechanické (průjezdová šířka 90,5 cm) otevírající se dovnitř, madla chybí. Celý interiér klubovny je přístupný bez prahového převýšení, zúžených průchodů (průjezdová šířka dveří v interiéru 91 cm), s kontrastním značením na podlaze. Součástí klubovny je i kuchyňská linka, výška horní hrany linky 91 cm, baterie ve výšce 104 cm (linka je ergonomická pro chodící seniory). Zrcadlo se nachází oproti průchodu, spodní hrana ve výšce 59 cm. Věšáky jsou ve výšce 160 cm.

Do klubovny se lze dostat i přes hlavní vchod do bytového domu. Před hlavním vstupem je schodiště z 9 schodů (výšky 24 cm, hloubky 28 cm), vstupní dveře jsou jednokřídlé, mechanické (průjezdová šířka 90 cm) otevírají se ven. Klubovna seniorů se nachází v suterénu (1. PP), pro překonání výškového rozdílu slouží samoobslužný, osobní výtah s označením cesty do klubovny.

Výtah spojuje - 1. (suterén) až 5. NP s dojezdem na hlavních podestách. Výška horního ovládacího tlačítka je 107 cm. Vstup do výtahu je přes mechanické šachetní dveře (průjezdová šířka 80 cm), otevírající se ven. Klec (šířka 82 cm, hloubka 131 cm) je neprůchozí. Klec má na čelní stěně zrcadlo s výškou spodní hrany 101 cm, madlo chybí (někdo ho odmontoval a už nevrátil, zůstali pouze šrouby) a na boční stěně sklopné sedátko ve výšce 53 cm umístněné v dosahu na ovladače. Ovládání uvnitř klece je od nejbližšího rohu odsazeno 26,5 cm, výška horního tlačítka je 117 cm (nouzové signalizační tlačítko je vy výšce 97 cm). Ovladače mají vystouplý reliéf, grafické i „Braille“ označení. Příjezd na patro výtah hlásí akusticky (zazvonění).

Do objektu vede ještě zadní vstup. Ke vstupu vede komunikace ze zámkové dlažby, velká část přístupu je však trávnatá. Přístup ke vstupu je ze zámkové dlažby, je zde výškové převýšení 4 menších schodů. Vstup je tvořen jednokřídlými, mechanickými dveřmi (průjezdová šířka 90 cm), otevírají se ven, na vnitřní straně je upevněno madlo. Vstup vede na mezipatrovou podestu. Ke vstupu do klubovny se musí překonat část schodiště (8 schodů).

Hygienické zázemí

Uzamčená toaleta se nachází v chodbě oproti vstupu do klubovny, na dámských toaletách, klíče jsou na klubovně, dveře jsou označeny piktogramem i Braille. Dveře šířky 91 cm se otevírají z kabiny, na dveřích je z vnitřní i vnější strany upevněno madlo. Světelný vypínač se nachází venku ve výšce 120 cm. Kabina (šířky 163 cm a hloubky 205 cm) má sklopné zrcadlo a koš. Signalizační nouzové tlačítko je v horní úrovni ve výšce 120 cm a sahá až po úroveň podlahy (řešeno provázkem). Prostor pro vozík vedle WC je volný, WC mísa od pravé stěny vzdálena 131 cm, od levé stěny vzdálena 28 cm, odsazení od zadní stěny 68 cm. Výška sedátka je 45 cm, toaletní papír je v dosahu a splachování WC je vzadu na zdi ve výšce 100 cm. U WC jsou dvě madla délky 80 cm, upevněny ve výšce 79 cm. Madlo vlevo je pevné, madlo vpravo je sklopné, osová vzdálenost madel je 61 cm. Umyvadlo je ve výšce 80 cm, s dostatečným podjezdem, pákovou baterií ve výšce 100 cm. U umyvadla je svislé madlo délky 50 cm, ve výšce 80 - 130 cm. V objektu se nachází běžné WC (pánské oddělení), bez označení „Braille“.

Doplňující informace k přístupnosti

Objekt přístupný    Bezbariérový vstup bočním vchodem Výtah Standartní toaleta Bezbariérová toaleta Obtížný sklon

Fotografie

Kontakt

Přichystalova 70
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 562 112
e-mail: [email protected]
web: http://proseniory.olomouc.eu

Aktivity jsou podpořeny z NDT Obec přátelská rodině a seniorům 2023.

Mediální partneři: