Klub pro seniory Lazce

Provoz: středa 15-17 hod.Vstup a interiér

U objektu není vyhrazené parkování. Je možné šikmé parkování přímo před vstupem do areálu, ve kterém se klub nachází (ul. Demlova). Přístupová komunikace ke vstupu je tvořena asfaltem, bez výraznějšího sklonu. Klubovna se nachází v areálu základní školy. Vstupní branka do areálu je šířky 87 – 94 cm, otevírá se dovnitř, klika je ve výšce 104 cm. Ke vstupu do objektu vede asfaltový chodník (s drobnými hrbolky z kamínků). Před vstupem jsou tři schody (výšky 13 cm, hloubky 34 cm; první schod je nižší), povrch schodů je z hladké dlažby. Při schodech je po pravé straně „zalomené“ madlo umístěno ve výšce cca 106 cm (od výškové úrovně druhého schodu). Před vstupními dveřmi je manipulační plocha šířky 226 cm a hloubky 146 cm, (hloubka manipulační plochy mimo úrovně dveří je 115 cm). Vstup do objektu je tvořen jednokřídlými, mechanickými dveřmi (průjezdová šířka 90 cm) otevírajícími se dovnitř. Prahové převýšeni je 2,5 cm. U dveří je zvonek ve výšce 133 cm. Dále následuje zádveří šířky 196 cm a hloubky 388 cm. Světelný vypínač je po levé straně od vstupu ve výšce 130 cm. V zádveří jsou dva schody (výšky 16 cm, hloubky 31 cm), na schodech je položen koberec. U schodů je po levé straně madlo délky 60 cm umístěno ve výšce 105 cm. Ze zádveří vedou do interiéru klubovny jednokřídlé, mechanické dveře (průjezdové šířky 80 cm) otevírající se dovnitř. V interiéru klubovny jsou průchody dveří šířky 79,7 cm, s prahovým převýšením do 2 cm, světelné vypínače jsou ve výšce 130 cm. V prostoru pro odložení věcí je velké zrcadlo s výškou spodní hrany 55 cm. Stoly v klubovně i v kuchyňce mají dostatečný podjezd, horní hrana kuchyňské linky je ve výšce 85 cm. Pohyb na vozíku je ve větší části klubovny bez obtíží, až na vstupy na toaletu a do koupelny, které jsou průjezdové šířky pouze 60 cm.

Hygienické zázemí

Neupravená, volně přístupná toaleta. Dveře šířky 60 cm se otevírají do kabiny, na dveřích není upevněno madlo. V kabině (šířky 88 cm a hloubky 181 cm) je pouze WC mísa. WC mísa je od pravé i levé stěny vzdálena 20 cm, výška sedátka je 42 cm a mechanické splachování WC je vzadu na zdi ve výšce 98 cm. WC mísa je od zadní stěny odsazena 53 cm. U WC nejsou madla. Umyvadlo se nachází v koupelně. Dveře šířky 60 cm se otevírají do koupelny, na dveřích není upevněno madlo. Umyvadlo s nedostatečným podjezdem (podjezd blokován skříňkou). Horní hrana umyvadla ve výšce 84 cm, páková (neupravená) baterie ve výšce 97 cm. Pod umyvadlem je umístěno madlo (připevněné ve skříňce, lemuje umyvadlo). V koupelně i rohová vana s horní hranou ve výšce 56 cm, neupravenou sprchovou baterií, bez madel.

Doplňující informace k přístupnosti

Objekt nepřístupný    Úzké dveře nebo průjezdy Schody Standartní toaleta

Fotografie

Kontakt

Demlova 18
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 562 112
e-mail: [email protected]
web: http://proseniory.olomouc.eu

Aktivity jsou podpořeny z NDT Obec přátelská rodině a seniorům 2023.

Mediální partneři: