Klubovna pro seniory Hejčín

Vstup a interiér

Klub seniorů Erenburgova 26 se nachází v 1. NP obytného domu. U objektu není vyhrazené parkování. Přístupová komunikace k objektu je bez výrazného sklonu a obtížnějšího povrchu. Vstup do areálu obytného domu je přes branku (průjezdová šířka 141 cm) otevírající se dovnitř, klika je ve výšce 109 cm. Vstupní dveře do budovy jsou jednokřídlé, mechanické (průjezdová šířka 81 cm) otevírající se dovnitř. Dále následuje zádveří (šířky 193 cm a hloubky 249 cm), kde se po pravé straně nachází poštovní schránky. Ze zádveří vedou jednokřídlé, mechanické dveře (průjezdová šířka 79,5 cm) otevírající se do zádveří s prahovým převýšením do 2 cm. Dále se musí překonat výškový rozdíl 5 schodů (výšky 15 cm a hloubky 30 cm) do zvýšeného přízemí budovy. Do 1. NP vede schodiště z 20 schodů (výšky 15 cm a hloubky 30 cm) s kontrastním značením a jednou mezipodestou. U schodiště je zábradlí. Vstupní dveře do klubovny se nachází přímo oproti schodišti. Před dveřmi je dostatečná manipulační plocha. Do klubovny vedou dvoukřídlé, mechanické dveře (průjezdová šířka hlavního křídla 70 cm, při otevření obou křídel je celková průjezdová šířka 143 cm) otevírající se ven s prahovým převýšením do 2 cm. Na dveřích není upevněno madlo, klika je ve výšce 107 cm. Vstup do klubovny je však blokován mobilním prvkem, nábytkem, kde do prostoru dveří zasahuje stůl a celková průjezdová šířka dveří je snížena na 88 cm. Interiér klubovny je tvořen jednou vetší místností, kde se již další bariéry pro pohyb nenachází.

Doplňující informace k přístupnosti

Objekt nepřístupný    Úzké dveře nebo průjezdy Ližiny nebo rampa

Fotografie

Kontakt

Erenburgova 26
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 562 112
e-mail: eva.trckova@olomouc.eu
web: http://proseniory.olomouc.eu

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.