Aktuality

KS Přichystalova vyrazila na Bílý kámen

Členové KS Přichystalova se 1. máje vypravili autokarem do jinak uzavřeného vojenského prostoru Libavá. Akce známé jako Bílý kámen se zúčastnilo 13 klubových zájemců.

„Absolvovali jsme jedenáct zastavení s komentovanými prohlídkami jinak nepřístupných míst. Díky průvodci ze spolku Lubavia, která se podílí na obnově zdejších památek jsme se dozvěděli řadu pověstí i lidských příběhů spjaté s touto lokalitou. Zároveň jsme navštívili pozůstatky dnes již zaniklých obcí a prohlédli si dobové snímky zachycující život v nich,“ podotkl vedoucí KS Přichystalova Miloslav Foltýn. Lidé zde v minulosti neměli na růžích ustláno. „Na podzim roku 1938 z Libavé museli odejít čeští úředníci a po druhé světové válce také libavští Němci. Ani noví přistěhovalci, kteří kraj osídlili zde dlouho nezůstali neboť na konci čtyřicátých let byla oblast vyhlášena za vojenskou zónu,“ vysvětlil zakladatel spolku Lubavia Jindřich Machala, který musel kvůli vojákům také tuto lokalitu opustit.

V rámci výletu senioři navštívili mj. vojenskou pozorovatelnu s tankem Leopard či kostel a mlýn ve Městě Libavá. „Zajímavá byla také prohlídka opravovaného poutního kostela ve Staré Vodě s výkladem a procházka ke Královskému prameni,“ doplnil Foltýn. Celodenní akci doprovázenou překrásnými výhledy do zdejší krajiny završili účastníci výletu výšlapem k upravenému prameništi řeky Odry.

Aktivity jsou podpořeny z NDT Obec přátelská rodině a seniorům 2023.

Mediální partneři: