Aktuality

Adventní setkání pro seniory

Ve středu 6. prosince 2023 proběhla na výstavišti Flora Olomouc velká akce pro starší Olomoučany a jejich vnoučata. Odbor sociálních věcí ve spolupráci s dobrovolníky z Univerzity Palackého připravili adventní setkání seniorů, na které byli pozváni nejen členové klubů, ale i všichni ostatní senioři z Olomouce i jejího okolí. Cílem akce bylo, ukázat návštěvníkům, o čem jsou naše kluby pro seniory a co od nich mohou očekávat.

Adventní setkání seniorů proběhlo v bočních prostorách pavilonu A. Na bezmála 300 příchozích čekala živá hudba, vánoční dílničky i vědomostní kvízy o ceny. Navíc se mohli seznámit s činností všech olomouckých klubů pro seniory, které právě nabírají nové členy, a prohlédnout si jejich kroniky.

Po celou dobu vládla skvělá atmosféra a dílničky byly zaplněny do posledního místa. Senioři si tak mohli vzít domů své výrobky, ať už to byly vlastnoručně nazdobené perníčky, vyrobené svícny nebo ozdoby. Dostalo se i na zpívání vánočních koled v podání dětí Školy ukrajinské kultury.

Aktivity jsou podpořeny z NDT Obec přátelská rodině a seniorům 2023.

Mediální partneři: