Aktuality

Olomouc – město přátelské rodině a seniorům – nabídka akcí na říjen 2023

Statutární město Olomouc letos získalo ocenění Obec přátelská rodině a seniorům a chce to oslavit se svými občany. Pro rodiny s dětmi, pro seniory a také dohromady pro všechny generace přichystalo město ve spolupráci s partnery zajímavé akce, na které jste srdečně zváni i vy. Díky získané dotaci jsou všechny akce pro účastníky zdarma.

Akce se konají v komunitních centrech Peškova 1 a Pavelčákova 21. Bližší informace ke všem akcím naleznete na jednotlivých letáčcích k akcím na prorodinu.olomouc.eu a proseniory.olomouc.eu.

Kapacita účastníků je omezená, je třeba se předem přihlásit na aktivni.olomouc.eu.

Aktivity jsou podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci národního dotačního titulu Obec přátelská rodině a seniorům 2023.

Aktivity jsou podpořeny z NDT Obec přátelská rodině a seniorům 2023.

Mediální partneři: