Aktuality

Rekordmanka mezi vedoucími klubů pro seniory

Klub seniorů v Nedvězí děkoval své dlouholeté vedoucí. Po 21 letech ukončila vedení klubu paní Soňa Konkolová. Neúnavná iniciátorka akcí nejrůznějšího zaměření předala vedení klubu dlouholeté klubové spolupracovnici paní Věře Suchomelové.

Už při letmém pohledu do fotokronik, kterými se klub v Nedvězí prezentuje, je vidět množství různorodých akcí, od hudebních posezení na zahradě, přes zájezdy, oslavy narozenin členů (většinou tematicky maskovaných), environmentálních vycházek, úklidů obce, břehů obcí protékajícího potůčku až po odborné přednášky, které v klubových prostorách probíhají. Ani tady výčet skvěle zorganizovaných aktivit zdaleka nekončí. Bohatost a nápaditost činností a akcí, které paní Konkolová za dobu svého vedení klubu zorganizovala je obrovská. Velké díky za její práci jí náleží také od odboru sociálních věcí MMOl. Děkujeme.

Na sklonku minulého roku proběhly řádné volby ve všech klubech pro seniory, které MMOl zřizuje (celkem 24 klubů). Výměna vedoucích klubů proběhla v dalších 3 klubech. Kromě již zmiňovaného Nedvězí také v Lazcích, Peškové a v klubu Přichystalova. Všem vedoucím, kteří předávají vedení klubů svým nástupcům děkujeme za organizaci a skvělou spolupráci s odborem.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.