Aktuality

Inventura v zoo s lístkem o ceny

Konec roku přinesl pro zaměstnance olomoucké zoo pravidelnou inventarizaci. Bylo potřeba spočítat zvířata. Nejen tak ledabyle, ale přesně. Práci sčítacích komisařů si mohou teď v době od 2. ledna do 12. února vyzkoušet i návštěvníci. V těchto zimních měsících se tradiční zooinventurou baví téměř všichni příchozí.

Na pokladně zoo postačí vyzvednout hlasovací lístek zooinventury, na kterém budou veškeré potřebné údaje a soutěžní otázky. Při odchodu ze zoo pak lístek návštěvníci, kteří se do počítání zapojí, odevzdají do boxu u východu. Pro nejpřesnější komisaře připravila zahrada zajímavé ceny.

„Počítejte tak, ať se vaše a naše čísla shodují, abychom nenabyli dojmu, že nám někdo ze zvířat zahradu opustil, nebo do ní potajmu přišel,“ nabádá Milan Kořínek z marketingového oddělení, který si sám v nejtěžších chvílích při počítání pomáhá fotoaparátem. „Hodit se bude nejen znalost matematiky, ale i dobrý odhad a notná dávka štěstí. Zvířata totiž neposedí, neodpoví a samotné sčítání tak nemusí být úplná legrace,“ doplňuje mluvčí zoo Iveta Gronská.

V rámci zooinventury nechává zoologická zahrada počítat návštěvníkům ta zvířata, která jsou spočitatelná pouhopouhým pohledem. „Speciálně u kotulů, kteří jsou značně prchliví, přejeme, ať se sčítací komisaři doberou správných odpovědí,“ doplňuje s úsměvem mluvčí.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.