Aktuality

Vzděláváme seniory v informačních technologiích

Odbor sociálních věcí (OSV) zareagoval na lákavou nabídku studentů UPOl, kteří prostřednictvím své vlastní neziskové organizace SENIORON realizují vzdělávací kurzy pro zájemce z řad seniorů. Prostřednictvím klubů pro seniory jsme oslovili naše členy a na úvodní schůzce, která se konala v bezpečném prostředí klubu v Pavelčákové ulici, zareagovalo dvacet zájemců.

Lektoři SENIORONu vytypovali 15 klíčových témat, které nabídli účastníkům kurzu. V tématech se probírají otázky důležitosti "silného hesla", jak poznat a jak se bránit proti obtěžujícím telefonátům nebo e-mailům, co je to bankovní bezpečnost, IDOS apod. Věnují se ale také jiným, lehčím tématům - jak najít různé aplikace, např. pro přehrávání hudby, filmů nebo zábavné a herní aplikace. K dispozici jsou tablety a do budoucna také notebooky pro seznámení s kancelářskými a textovými programy. Další schůzka se koná 25. listopadu.

OSV tak navázal na již zaběhnutou službu Senior Pointu, který v Pavlčákové ulici běží již několik měsíců. Za dopomoci pracovníka OSV mohou senioři využít 2 počítače s připojením k internetu s možností tisku potřebných dokumentů.

Nově zavedenou aktivitu a spolupráci se studenty hodláme udržet i v roce 2023. Případní zájemci se mohou informovat na OSV oddělení sociální pomoci a služeb.

Aktivity jsou podpořeny z NDT Obec přátelská rodině a seniorům 2023.

Mediální partneři: