Aktuality

Vychází nové číslo magazínu Měníme Olomouc

V těchto dnech je do všech olomouckých schránek distribuováno letošní vydání tištěného magazínu Měníme Olomouc. Tento časopis, který vznikl ve spolupráci s místní Agendou 21, se zaměřuje především na témata spojená s udržitelným rozvojem města, investicemi, estetizací veřejných prostranství, prací komisí městských částí nebo participací.

Na stránkách magazínu si můžete přečíst například rozhovor s olomouckým cyklokoordinátorem, přehled velkých městských investic, novinky ze všech sedmadvaceti městských částech nebo hned několik tematických článků věnovaných školství, bezpečnosti, chytrým řešením nebo třeba participaci. Zároveň si můžete prohlédnout, jak v Olomouci oživujeme veřejný prostor a nechybí ani oblíbená křížovka či vědomostní kvíz o zajímavé ceny.

Pokud máte nějaké náměty, postřehy nebo připomínky, můžete nám je poslat na e-mail: [email protected]

Magazín Měníme Olomouc vydává statutární město Olomouc a je zdarma distribuován prostřednictvím České pošty do všech poštovních schránek v Olomouci. Problémy s distribucí a nedodáním výtisků, hlaste na telefonní číslo 585 513 486 nebo je reklamujte u svého poštovního doručovatele.

Magazín je k dispozici také v Informačním centru v podloubí radnice nebo si ho můžete stáhnout ve formátu PDF: Měníme Olomouc – léto 2022

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.