Aktuality

Vycházejí červnové Olomoucké listy

Dnes začala distribuce červnového čísla Olomouckých listů do domácností. Městský zpravodaj má tentokrát za hlavní téma padesát let rozária a jeho Vyznání růžím.

Zjistíte ale, že novou položkou na seznamu turisticky atraktivních vychytávek se brzy stane květinová stezka se šesti zastaveními. Představíme vám také nového šéfdirigenta Moravské filharmonie z Maďarska, dozvíte se, jak to bude dál s protipovodňovou ochranou a jak se rozvíjí program Sportuje celá Olomouc 2022.

Vaše náměty, postřehy a připomínky rádi uvítáme na adrese: [email protected]. Máte-li zájem o inzerci v Olomouckých listech, pište na: [email protected]. Uzávěrka příštího čísla je 20. června.

Měsíčník vydává Rada města Olomouce a je distribuován prostřednictvím České pošty. Pokud k vám nedorazí, dejte nám vědět na [email protected].

Časopis je k dispozici zdarma také v Informačním centru v podloubí radnice a elektronicky ke stažení zde.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.