Aktuality

Kytičkový den v Onko klubu Slunečnice Olomouc v květnu 2022

Konečně po dvou letech skončila pandemická opatření a tak se celonárodní sbírka organizovaná Ligou proti rakovině mohla uskutečnit v tradičním květnovém termínu. Pro Český den proti rakovině (dříve zvaný a i nyní běžně užívaný Kytičkový den) byla určena středa 11. května.

Příprava sbírky v našem klubu probíhala od začátku roku s cílem přispět Lize proti rakovině plnit její poslání. Tj. šířit nádorovou prevenci, zlepšovat kvalitu života onkologických pacientů, podporovat onkologický výzkum a přispívat k vybavenosti onkologických pracovišť.

Na lednové schůzi byla podána základní informace k letošnímu ročníku. Organizací sbírky byla i letos pověřena místopředsedkyně klubu Boženka Filipová. Na únorové i březnové členské schůzi resp. telefonicky, mailem apod. se členky našeho Onko klubu zavazovaly k odběru kvítků měsíčku lékařského. Požadavky na kytičky byly velmi odlišné od deseti (minimální počet stanovený členskou schůzí) až po 400 ks.

Kytičky si členky vyzvedly na dubnové nebo květnové členské schůzi resp. individuálně u místopředsedkyně. Čas, který zbýval do 11. května, využily k zajištění pomocníků, k dojednání podmínek na nejrůznějších zařízeních i k prodeji kytiček v rámci rodiny.

A již tady byl 11. květen a s ním i krásné počasí, sluníčko a nebe bez mráčku. A naše děvčata, jejich příbuzní, přátelé a dvě dvojice studentů Gymnázia Olomouc-Hejčín vyšli s kytičkami nejen do ulic Olomouce. Přispěli i občané dalších míst, odkud naše členky pocházejí: Šternberka, Litovle, Tovačova, Hluboček, Věrovan, Bystrovan, Velkého Týnce, Skrbeně, Bělkovic-Lašťan, Slatinic a Grygova. Prodávající s kytičkami (a nejen naše) bylo možné potkat mj. především v centru Olomouce, ale i na hlavním nádraží, v Globusu, v Centru Haná, v podnicích a institucích jako na krajském úřadě, magistrátu, a.s. Gemo, Celní správě, ve Fakultní nemocnici, MŠ Wolkerova,…

Sluníčko přispívalo k dobré náladě i občanům, nehrozil covid a tím se vytvořily příznivější podmínky pro prodej kytiček, než tomu bylo v posledních dvou letech.

Nyní uvedu několik postřehů z prodeje, jak je zaznamenala především Miluška Šebestová, potvrdily i další členky. O kytičky se hlásily především ženy středního a staršího věku a maminky s dětmi, dobře se prodávalo v menších obchodech a v případech, kdy se dařilo navázat bližší kontakt. Slabší byl zájem mužů (dle statistiky M. Šebestové na koupi 380 kytiček se jich podílelo jen 30) a minimální u mladých lidí. A jedna milá příhoda, která se stala dceři Olinky Císařové: Maminka s dětmi chtěla zakoupit kytičky dětem, sobě a manželovi. Ale děti si vyžádaly kytičky nejen i pro babičku a dědu, ale také pro pejska, želvu a dvě rybičky.

A teď ještě několik čísel. Do letošní sbírky Českého dne proti rakovině se zapojilo 57 našich členek, které prodaly, resp. zajistily prodej 3350 kytiček. Největší podíl na tomto výsledku mají již osmdesátiletá Miluška Šebestová (400 kytiček), Darja Lešanovská (310 kytiček) Liduška Kleislová (300 kytiček) a Jaruška Hegerová (200 kytiček). A výtěžek, který letos putoval na konto sbírky, činil 82 005 Kč, tj. o 12 337 Kč více než loni.

Velký dík patří nejen našim členkám, ale také jedné chlapecké a jedné smíšené dvojici z Gymnázia Hejčín (jedna z dvojic dosáhla dokonce třetího nejvyššího průměru na kytičku a to 38,77 Kč) i vedení školy, které je uvolnilo, dále Městskému úřadu a Domovu pro seniory v Tovačově a všem již výše jmenovaným a dalším podnikům a institucím. Nemohu letos jmenovitě opomenout pracovníky Celního úřadu pro Olomoucký kraj, Blanická 19 a Detašovaného pracoviště CÚ, Sladkovského 1213/39. Jmenovaní výší částek trvale přispívají k tomu, že naše členka a jejich bývalá kolegyně Jarmila Fenclová dosahuje nejvyššího průměru na kytičku v rámci našeho klubu. Letos to bylo 52,10 Kč.

Oceňujeme i letos součinnost s pracovnicemi pobočky Pošty Olomouc 8 na Horním náměstí, které profesionálně zajišťovaly přebírání výtěžků z prodeje kytiček a jejich odeslání na účet sbírky.

Božence Filipové se podařily vyřešit problémy vzniklé převážně pasivitou některých našich členek a patří jí dík, že přesto zajistila vzornou organizaci sbírky.

Průběh a výsledky Kytičkového dne v rámci našeho Onko klubu přispěly k naplnění cíle sbírky a tím k podílu na vytváření podmínek, aby Liga mohla plnit své poslání.

Věra Kratochvílová
Onko klub Slunečnice Olomouc

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.