Aktuality

Vycházejí lednové Olomoucké listy

V těchto dnech je do schránek v našem městě distribuováno první letošní číslo Olomouckých listů. V populárním měsíčníku se dočtete, že zastupitelstvo města schválilo rozpočet na tento rok. Mimo jiné bude investovat do obnovy vodovodů a kanalizací. Ještě letos pak započne stavba sušárny kalů za desítky milionů korun.

Dozvíte se, že stavba tramvajové trati se posunula kupředu, že tržnici bude provozovat Výstaviště Flora a v tématu čísla se časopis věnuje olomoucké pamětní knize a významným návštěvám v našem městě.

Věříme, že zaujme spousta dalších zajímavých zpráv a informací z našeho města. Vaše náměty, postřehy a připomínky rádi uvítáme na adrese: [email protected]

Máte-li zájem o inzerci v Olomouckých listech, pište na: [email protected] Měsíčník Olomoucké listy vydává Rada města Olomouce a je distribuován prostřednictvím České pošty do všech poštovních schránek v Olomouci zdarma. Problémy s distribucí a nedodáním výtisků, hlaste na telefonní číslo 773 617 353 nebo reklamujte u svého poštovního doručovatele.

Časopis je k dispozici také v Informačním centru v podloubí radnice. Uzávěrka únorového čísla je 24. ledna 2022.

Časopis ke stažení ve formátu PDF: Olomoucké listy 2022/01.

Redakční rada a redakce Olomouckých listů přeje úspěšný rok 2022.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.