Aktuality

Podzimní aktivity klubů pro seniory

Po skutečně hektickém období „dohánění“ zájezdů, setkávání, cyklo-výletů, procházek a jiných aktivit, které v loňském roce nemohly probíhat, se život v klubech pomalu vrací do vnitřních prostor.

Prázdninové měsíce byly až do sklonku léta naplněny aktivitou. Senioři v rámci zájezdů, které si pro své členy organizovali sami, navštívili například Brannou a Ostružnou, Křtiny, Slezskou Hartu, Národní Divadlo a jiné atraktivní cíle zájezdových programů. Na řadu přišla také olomoucká „Ololoď“ a procházky po blízkém i vzdáleném okolí s jediným cílem: setkávat se s vrstevníky a poznávat.

Přelom září a října je tradičně spojován s oslavou svátku seniorů. Organizace oslav se ujal odbor sociálních věcí MMOl. V sobotu 2. října proběhla na Svatém Kopečku „seniorská pouť“. Letos již 10. ročník. V úterý následoval koncert swingové hudby LAM Trio. Melodie českých i zahraničních autorů se setkaly u seniorů s velkou odezvou a závěrečný potlesk „ve stoje“ byl obrovským oceněním pro vystupující umělce a přesvědčil organizátory akce, že se volba stylu vydařila. Závěr týdne oslav patřil sportovnímu dopoledni, kdy bezmála stovka sportovců zavítala do bowling centra v Šantovce, aby změřili síly v této, mezi seniory velmi atraktivní, hře.

Organizace sportovních aktivit pro seniory z klubů důchodců pokračuje. Odbor sociálních věcí MMOl zajistil pro členy klubů „pětivstupové“ permanentky do aquaparku Olomouc.

Plánovaným vrcholem sezóny je pak připravovaná „Taneční veselice pro seniory“, která je plánována na 16. listopad od 14:00 do 20:00 hodin v pavilonu A výstaviště Flora Olomouc. Tato akce je určena pro širokou seniorskou veřejnost.

Výčet seniorských aktivit nekončí. Každý týden pravidelně probíhají setkání v klubech a plánování činností na další období a to ať už tradičních nebo nově vznikajících. Jednou z takových je právě připravovaný nultý ročník turnaje v Pétanque, který navštíví přátelé senioři z Hradce Králové, aby s olomouckými borci změřili své síly.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.