Aktuality

Senioři „zařadili vyšší rychlostní stupeň.“

Ani odpočinkový prázdninový čas neodradil členy klubů pro seniory města Olomouce od organizování společných akcí a to ať už v rámci „klubové činnosti“ nebo ve spolupráci s odborem sociálních věcí MMOl – oddělení sociální pomoci a služeb.

Naplno se rozběhla klubová činnost, ke které neodmyslitelné patří oslavy jubileí členů klubů, návštěvy kulturních, společenských a sportovních akcí, pořádání a účast na klubových zájezdech, které pro vlastní členy a pro členy ostatních klubů pořádají „zájezdoví lídři klubů“. Právě takto organizované zájezdy mají mezi seniory velkou popularitu, protože organizátoři pružně reagují na aktuální zájmy účastníků.

Kvůli dlouhé odmlce v setkávání způsobené hygienickými opatřeními v souvislosti s Covidem se nyní v klubech slaví několikeré narozeniny současně. Tak tomu bylo i na společném setkání spojeném s tanečním odpolednem v klubu pro seniory Slavonín. Nejen pro seniory je zde vytvořeno skvělé, kryté venkovní zázemí s tanečním parketem a venkovními krby, které senioři ze všech klubů hojně využívají.

Pokračuje také aktivní spolupráce se seniory z Hradce Králové, kdy naši „kluboví senioři“ navštívili Hradec. Tamními seniory byl pro ně vytvořen poznávací program. Stejnou mincí oplatili „hradeckým“ i naši senioři z klubu pro seniory Lazce. Ti připravili čtyřdenní cykloprogram s osvětovou poznávací tématikou s názvem „Hanácká republika“. Po vyčerpávajících dnech v sedle jízdního kola byl na závěr celého pobytu připraven kvíz na téma památky a významná místa střední Hané.

Blíží se svátek všech seniorů, který každoročně slavíme 1. října. Odbor sociálních věcí magistrátu pro ně připravil bohatý program.

2.10.2021 10:00 hodin - Mše pro seniory v bazilice na Svatém Kopečku
5.10.2021 17:00 hodin - Koncert swingové hudby LAM Trio – DŮM U PARKU, Palackého 21 Olomouc
7.10.2021 sportovní dopoledne s bowlingem

Srdečně zveme všechny seniory na mši pro seniory a na koncert swingové hudby. Vstupenky na koncert je možné zakoupit u paní Evy Trčkové, odbor sociálních věcí, Štursova 1, Olomouc, kancelář 319, tel.: 585 562 112.

V současnosti realizuje odbor sociálních věcí 4 společné zájezdy s programem do Bruntálu a Karlovy Studánky. Na měsíc listopad pak plánujeme pro olomoucké seniory „Veselici seniorů“ v areálu výstaviště Flora.

Jak je patrné, senioři z olomouckých klubů se nenudí, „zařadili vyšší rychlostní stupeň.“

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.