Aktuality

Vycházejí zářijové Olomoucké listy

V těchto dnech je do všech schránek v našem městě distribuováno nové vydání časopisu Olomoucké listy. Oblíbené periodikum v rubrice Téma informuje o tom, že historické stavby nejen v centru města vyžadují zvýšenou míru péče, a to jak o jejich technický stav, tak i o následky „práce“ vandalů a sprejerů.

Při čtení se dozvíte, že radnice zve všechny Olomoučany k diskuzi o strategických prioritách svého dalšího rozvoje. Svými názory a připomínkami můžete i vy výrazně ovlivnit a případně nasměrovat přípravu budoucího strategického plánu města, který bude tvořen s výhledem do roku 2030. V Listech se dočtete, že zimní stadion má novou střechu. Nebo že město spustilo speciální program podporující sport a volný čas dětí. Volnočasové aktivity podpoří jednorázovou částkou dvě stě korun na dítě.

Věříme, že vás zaujme spousta dalších zajímavých informací z našeho města.

Vaše náměty, postřehy a připomínky rádi uvítáme na adrese: [email protected]
Máte-li zájem o inzerci v Olomouckých listech, pište na: [email protected]

Měsíčník Olomoucké listy vydává Rada města Olomouce a je distribuován prostřednictvím České pošty do všech poštovních schránek v Olomouci zdarma. Problémy s distribucí a nedodáním výtisků, hlaste na telefonní číslo 773 617 353 nebo reklamujte u svého poštovního doručovatele.

Časopis je k dispozici také v Informačním centru v podloubí radnice.

Uzávěrka říjnového čísla je 20.9.2021.

Časopis ke stažení ve formátu PDF: Olomoucké listy 2021/9.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.