Aktuality

Vycházejí červnové Olomoucké listy

V těchto dnech je do všech schránek v Olomouci distribuováno nové vydání časopisu Olomoucké listy. Oblíbené periodikum informuje kromě jiného o tom, že legendární stánek olomouckých hokejových kohoutů, zimní stadion - „Plecharéna“, dostane novou střechu. Hokejisty v květnu na stadionu totiž vystřídala stavební firma. Hotovo má být nejpozději do poloviny prázdnin.

V tématu čísla se dozvíte, že oslavy Svátků města a zahájení turistické sezony se letos potkaly v téměř stejném čase a obojí bude trochu jiné než dosud. Nová turistická kampaň se sloganem Olomouc – léto na pohodu ukáže město jako skvělou outdoorovou destinaci pro léto. Město k tomu nabídne tradičně navíc i festivalovou atmosféru, opravené památky, průvodcovské služby a kvalitní gastronomii.

V Listech se dočtete, že plánování parku na Dlouhé se dostává do další fáze. Po loňské veřejné diskusi existují dvě varianty podoby budoucího parku, které nyní chtějí zástupci města opět představit veřejnosti. Můžete se připojit.

Věříme, že čtenáře zaujme spousta dalších zajímavých informací z našeho města.

Vaše náměty, postřehy a připomínky rádi uvítáme na adrese: [email protected]
Máte-li zájem o inzerci v Olomouckých listech, pište na: [email protected]

Měsíčník Olomoucké listy vydává Rada města Olomouce a je distribuován prostřednictvím České pošty do všech poštovních schránek v Olomouci zdarma. Problémy s distribucí a nedodáním výtisků, hlaste na telefonní číslo 773 617 353 nebo reklamujte u svého poštovního doručovatele.

Časopis je k dispozici také v Informačním centru v podloubí radnice.

Uzávěrka červencového čísla je 21.6. 2021.

Časopis ke stažení ve formátu PDF: Olomoucké listy 2021/6.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.