Aktuality

Vycházejí květnové Olomoucké listy

V těchto dnech dostávají Olomoučané do schránky nové vydání časopisu Olomoucké listy. Měsíčník informuje například o tom, že bude znovu zpřístupněna věž radnice. Že olomoucký magistrát zažil masivní kybernetický útok, který ochromil datovou síť a znemožnil výkon většiny agend. Dozvíte se, že cestující budou mít v nových městských autobusech Dopravního podniku klimatizaci. Tématem květnového čísla je sdílená a alternativní doprava v našem městě.

Věříme, že tradičně zaujme spousta dalších zajímavých informací z našeho města.

Vaše náměty, postřehy a připomínky rádi uvítáme na adrese: [email protected]
Máte-li zájem o inzerci v Olomouckých listech, pište na: [email protected]

Měsíčník Olomoucké listy vydává Rada města Olomouce a je distribuován prostřednictvím České pošty do všech poštovních schránek v Olomouci zdarma. Problémy s distribucí a nedodáním výtisků, hlaste na telefonní číslo 773 617 353 nebo reklamujte u svého poštovního doručovatele.

Časopis je k dispozici také v Informačním centru v podloubí radnice.

Uzávěrka červnového čísla je 24.5. 2021.

Časopis ke stažení ve formátu PDF: Olomoucké listy 2021/5.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.