Aktuality

Vycházejí dubnové Olomoucké listy

V těchto dnech dostávají Olomoučané do svých poštovních schránek další vydání časopisu Olomoucké listy. Oblíbený měsíčník mimo jiné informuje o zvelebení interiéru baziliky, obnovení fresky či restaurování hlavního oltáře chrámu na Svatém Kopečku.

Ty však nejsou jediným výsledkem náročné rekonstrukce. Novinkou je vytvoření prohlídkového okruhu, který návštěvníky zavede do neznámých sálů uvnitř rezidence či na kůr baziliky. Listy přináší také informaci o tom, že do října se bude opravovat most přes řeku Bystřici na Masarykově třídě. Obyvatelé okolních ulic však nemusí mít obavy, rekonstrukce je omezí v minimální míře. Po celou dobu stavebních prací bude na mostě zachován provoz pro pěší i auta.

Dočtete se, že město začalo se stavbou další části Jantarové cyklostezky. Ta povede podél řeky Bystřice z Hodolan do Bystrovan. Dozvíte se, že prostranství lemované ulicemi U Stadionu a Na Střelnici, které kdysi zdobila i stavba měšťanské střelnice, se postupně promění v důstojný prostor - nový „ASO park“ tak doplní prstenec olomouckých historických parků.

Tématem dubnového vydání je označování provozoven v centru města.

Věříme, že každého čtenáře osloví spousta zajímavých informací z našeho města.

Vaše náměty, postřehy a připomínky rádi uvítáme na adrese: [email protected]
Máte-li zájem o inzerci v Olomouckých listech, pište na: [email protected]
Měsíčník Olomoucké listy vydává Rada města Olomouce a je distribuován prostřednictvím České pošty do všech poštovních schránek v Olomouci zdarma. Problémy s distribucí a nedodáním výtisků, hlaste na telefonní číslo 773 617 353 nebo reklamujte u svého poštovního doručovatele.

Časopis je k dispozici také v Informačním centru v podloubí radnice.

Uzávěrka květnového čísla je 19. dubna 2021.

Časopis ke stažení ve formátu PDF: Olomoucké listy 2021/04.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.