Aktuality

Tři králové popřejí šťastný nový rok na dálku před katedrálou

Koledníci s korunkou na hlavě patří již tradičně k novoročním událostem, které jsou vyvrcholením Vánoc. Ještě nedávno bylo nepředstavitelné, že by malí koledníci osobně nezazpívali svým věrným posluchačům známou melodii koledy a nenapsali svěcenou křídou na dveře K+M+B. Letos však Tříkrálová koleda proběhne na dálku.

„Události, které ovlivnily značnou část loňského roku a pokračují i v tom letošním, nás donutily mnohé změnit a Tříkrálová sbírka není výjimkou. Letošní koledu přineseme všem svým příznivcům online,“ uvádí Eva Štefková z Charity Olomouc.

Každoročně se na koledu 6. ledna vydávali společně pracovníci Arcidiecézní charity Olomouc a Charity Olomouc. V loňském roce zahájili koledu po olomouckých institucích společnou modlitbou v katedrále sv. Václava, poté přinesli požehnání do krajských a městských úřadů a lidem v ulicích Olomouce. V letošním roce tříkrálový průvod městem včetně návštěv známých institucí nebude možný.

Tři králové, biskup Mons. Antonín Basler, prezident Arcidiecézní charity Olomouc Mons. Bohumír Vitásek a primátor města Olomouce Miroslav Žbánek, se 6. ledna 2021 v 10 hodin setkají v katedrále sv. Václava. Po společné modlitbě popřejí před katedrálou na dálku všem lidem dobré vůle šťastný nový rok 2021.

K přání všeho dobrého v novém roce se přidají také ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Václav Keprt a ředitel Charity Olomouc Petr Prinz.

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=5uP6inEsvpo

Zdroj: Charita Olomouc

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.