Aktuality

Vycházejí lednové Olomoucké listy

V těchto dnech dostávají Olomoučané do schránky první vydání časopisu Olomoucké listy v novém roce. Měsíčník informuje například o tom, že skončila oprava mostu přes Mlýnský potok v ulici 1. máje a že těsně před vánočními svátky byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce ulice 8. května. Budoucí most přes Moravu na Masarykově třídě se začal v polovině prosince vysouvat z ulice nad hladinu. Nový most bude ocelový s betonovou deskou, složený ze dvou polí. Jeho délka bude 63 a šířka 26 metrů.

Při čtení Listů se dozvíte, jak je to s městským rozpočtem na letošní rok a co si o hospodaření města myslí zastupitelé. Přinášíme informaci, o tom, že na Masarykově třídě se v prosinci podařilo vysadit akáty a začít tak s postupným návratem veřejné zeleně v této páteřní ulici.

Dočtete se, že Moravské divadlo se ke svému stoletému výročí pochlubilo publikací o své historii, ale především restaurovanou historickou oponou, která je největší ručně tkanou reliéfní tapisérii na světě.

Věříme, že vás osloví pestrá nabídka kulturních akcí či společenských aktivit a zaujme spousta zajímavých informací z našeho města.

Vaše náměty, postřehy a připomínky rádi uvítáme na adrese: redakce@olomouc.eu
Máte-li zájem o inzerci v Olomouckých listech, pište na: inzerce@olomouc.eu

Měsíčník Olomoucké listy vydává Rada města Olomouce a je distribuován prostřednictvím České pošty do všech poštovních schránek v Olomouci zdarma. Problémy s distribucí a nedodáním výtisků, hlaste na telefonní číslo 773 617 353 nebo reklamujte u svého poštovního doručovatele.

Časopis je k dispozici také v Informačním centru v podloubí radnice.

Uzávěrka únorového čísla je 18. ledna 2021.

Časopis ke stažení ve formátu PDF: Olomoucké listy 2021/01.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.