Aktuality

Vycházejí prosincové Olomoucké listy

V těchto dnech dostávají Olomoučané do schránky další vydání časopisu Olomoucké listy. Populární měsíčník přináší naposledy v letošním roce informace například o tom, že město připravilo návod, jak čelit současným klimatickým změnám. Návod k rozumnému nakládání nejen s vodou chce vedení města předložit také Olomoučanům na veřejné prezentaci.

Při čtení Listů se dozvíte, že město opraví všechny lavičky, nejen k tomuto cíly by měl napomoci i nový systém Hlášení závad na stránkách města a TSMO. Přinášíme informaci, o tom, že restaurátoři dokončili náročné práce v kostele svatého Michala a odhalili původní barokní malby. Svatomichalský kostel je nyní opětovně přístupný nejen olomoucké veřejnosti. Dočtete se, že Rudolfova alej dostala nové trvalkové záhony nebo jaké změny na nás čekají v městských vyhláškách na příští rok. Také píšeme, že v listopadu uběhlo sedm let ode dne, kdy začala výsadba Holického lesa.

Věříme, že tradičně zaujme spousta dalších zajímavých informací z našeho města.

Vaše náměty, postřehy a připomínky rádi uvítáme na adrese: redakce@olomouc.eu
Máte-li zájem o inzerci v Olomouckých listech, pište na: inzerce@olomouc.eu

Měsíčník Olomoucké listy vydává Rada města Olomouce a je distribuován prostřednictvím České pošty do všech poštovních schránek v Olomouci zdarma. Problémy s distribucí a nedodáním výtisků, hlaste na telefonní číslo 773 617 353 nebo reklamujte u svého poštovního doručovatele.

Časopis je k dispozici také v Informačním centru v podloubí radnice.

Uzávěrka lednového čísla je čísla je 14. 12. 2020.

Časopis ke stažení ve formátu PDF: Olomoucké listy 2020/12.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.