Aktuality

Olomouc odstraňuje další bariéry. Nabízí pomoc sluchově postiženým

Infolinku pro lidi se sluchovým postižením teď nabízí veřejnosti město Olomouc. Mohlo se tak stát díky organizaci Transkript, která městu takovou službu poskytuje. Infolinka je díky ní přístupná jak pro osoby se se sluchovým postižením a nedoslýchavé seniory, tak i pro cizince, kteří preferují psanou formu komunikace.

Nová služba funguje formou online přepisu řeči, kdy rozhovor mezi úředníkem a volajícím občanem probíhá paralelně v hlasové i textové podobě na počítači. Online přepis přitom nikterak nezpomaluje vyřízení hovoru a z pohledu operátora tak všechno probíhá jako při běžném hovoru bez potřeby jakýchkoli technických změn.

Novinka tak lidem se sluchovým postižením dovoluje velmi praktickou variantu využití klíčových služeb města v době, kdy je provoz úřadů omezován a osobní vyřizování se coby rizikové nedoporučuje.

Jak takový hovor s přepisem v praxi probíhá? Zájemce o hovor s online přepisem klikne na piktogram na webu města, umístěný vedle čísla na krizovou linku 800 606 800. Stačí pak zadat své číslo a volající bude následně spojen. Hlas neslyšícího klienta je přenášen přes klasickou telefonii operátorovi infolinky a je simultánně přepisován profesionálním přepisovatelem. Přepisovaný text se pak ihned, tedy v reálném čase zobrazuje na webové stránce. Přepojování během hovoru nemá na přepis vliv a ten běží po celou délku hovoru.

Služba je dostupná v pracovní dny od 9 do 18 hodin.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.