Aktuality

Vycházejí listopadové Olomoucké listy

V těchto dnech dostávají Olomoučané do schránky další vydání časopisu Olomoucké listy. Populární měsíčník opět přináší informace o dění v našem městě.

Při čtení Listů se dozvíte, že dokončení západního obchvatu je zase o něco blíže realizaci. Ředitelství silnic a dálnic má totiž klíčové razítko pro stavbu další etapy západní části obchvatu Olomouce. Nový kus dálnice tak vyřeší nekonečné kolony aut na příjezdu do Olomouce.

Dozvíte se, že město ve spolupráci s Technickými službami rozšíří během listopadu počet kontejnerů na kovy o dalších třicet. Zaujme snad informace, že specifická část veřejného mobiliáře se má dočkat změny. Hodiny v ulicích Olomouce tak budou do budoucna bez reklam a že nepoužívané veřejné WC v Čechových sadech nahradí chytré toalety.

Olomoucká radnice na Horním náměstí po třech letech stavebních úprav je opět chloubou města. Jejím pomyslným klenotem jsou dvě obnovené galerie královských erbů, které nemají mezi tuzemskými radnicemi obdobu.

Věříme, že zaujme spousta dalších zajímavých informací z našeho města. Vaše náměty, postřehy a připomínky rádi uvítáme na adrese: [email protected]
Máte-li zájem o inzerci v Olomouckých listech, pište na: [email protected]
Měsíčník Olomoucké listy vydává Rada města Olomouce a je distribuován prostřednictvím České pošty do všech poštovních schránek v Olomouci zdarma. Problémy s distribucí a nedodáním výtisků, hlaste na telefonní číslo 773 617 353 nebo reklamujte u svého poštovního doručovatele.

Časopis je k dispozici také v Informačním centru v podloubí radnice.

Uzávěrka prosincového čísla je 23. listopadu 2020.

Časopis ke stažení ve formátu PDF: Olomoucké listy 2020/11.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.