Aktuality

Nadcházející státní svátky

Letošní oslavy Dne vzniku samostatného československého státu a Dne boje za svobodu a demokracii proběhnou pouze jako tichá položení věnců a kytic zástupců statutárního města Olomouce, Armády ČR, Československé obce legionářské, Sokolské župy Olomoucké-Smrčkovy a to v individuálních termínech a časech.

„Vzhledem k současné situaci v souvislosti s pandemií a snahou nevystavit účastníky těchto tradičních akcí jakémukoliv riziku, jsme letos nuceni upustit od hromadného uctění těchto významných vzpomínkových akcí,“ vysvětlil primátor Mirek Žbánek.

Den vzniku samostatného československého státu ve středu 28. října si zástupci individuálně připomenou na Žižkově náměstí. Den boje za svobodu a demokracii v úterý 17. listopadu pak u památníku před právnickou fakultou Univerzity Palackého.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.