Aktuality

Nominujte dobrovolníky na cenu Křesadlo 2020

Navrhněte výjimečné osoby, které si za svoji významnou dobrovolnickou činnost zaslouží ocenění. Nově můžete nominovat i ty, kdo se významně podílejí na pomoci během probíhající pandemie. Čas máte do konce října.

„Nominujte dobrovolníky, kteří se ve vašem městě či obci Olomouckého kraje zasloužili o rozvoj společnosti, kultury, kultivaci veřejného prostředí či se staraly o druhé osoby, ať již při výchově mládeže či při pomoci seniorům. Nově můžete navrhnout i osoby, které se na dobrovolnické činnosti podíleli významně během probíhající pandemie nového typu koronaviru.,“ uvádí koordinátor oceňování Karel Čapka.

Nominační formulář a pravidla, jak dobrovolníka přihlásit, je uveden na webu www.kresadlo-ok.cz Stejně tak jsou zde kategorie, do kterých je možné dobrovolníky zařadit. „Podmínkou je, aby nominovaný dobrovolník byl se svojí nominací seznámen a souhlasil s ní,“ upozorňuje Karel Čapka z olomoucké organizace Maltézské pomoci.

Nominační formulář je třeba do 31. října 2020 zaslat e-mailem na email kresadlo-ok@seznam.cz a také tištěnou formou na adresu Maltézská pomoc, Wurmova 7, Olomouc.

Zaslané nominace posoudí hodnotící komise a vybere deset dobrovolníků, kteří obdrží cenu Křesadlo za rok 2020. V případě dotazů se neváhejte obrátit na koordinátora oceňování Karla Čapku karel.capka@maltezskapomoc.cz, 605 228 161.

Příloha:

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.