Aktuality

Pietní akt u příležitosti Památky zesnulých se neuskuteční

Komise pro občanské záležitosti statutárního města Olomouce oznamuje zrušení Vzpomínková tryzny za zesnulé, která se měla uskutečnit v sobotu 31. října 2020 u příležitosti Památky zesnulých.

„S politováním si dovolujeme oznámit, že vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci jsme byli nuceni tento pietní akt pro letošní rok zrušit. Děkujeme za pochopení a spolu s vámi se těšíme na brzké zlepšení situace,“ oznámila za Komisi pro občanské záležitosti její tajemnice Marie Romanovská.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.