Aktuality

Vycházejí zářijové Olomoucké listy 2020

V těchto dnech dostávají Olomoučané do schránky další vydání časopisu Olomoucké listy.

Při čtení populárního měsíčníku se dozví, že olomoucký zimní stadion se v příštím roce dočká nové střechy. Tématem čísla jsou Dny evropského dědictví, když čestnou roli má letos právě Olomouc. Ta bude totiž hostit jejich národní zahájení. Tedy dnů věnovaných památkám a duchovnímu odkazu našich předků. A to vše s připomínkou dvacátého výročí zápisu Čestného sloupu Nejsvětější Trojice na seznam světového dědictví UNESCO.

Přečtou si, že budou slavit i Ekologické dny Olomouc. Od 26. září do 4. října se bude konat jejich 30. ročník. Environmentální festival bývá ozdoben pestrým programem, letos ale bude výběrem toho nejlepšího, co na své dlouhé pouti veřejným prostorem nabídnul. Věříme, že všechny zaujme spousta dalších zajímavých informací z našeho města.

Vaše náměty, postřehy a připomínky rádi uvítáme na adrese: [email protected]
Máte-li zájem o inzerci v Olomouckých listech, pište na: [email protected]

Měsíčník Olomoucké listy vydává Rada města Olomouce a je distribuován prostřednictvím České pošty do všech poštovních schránek v Olomouci zdarma. Problémy s distribucí a nedodáním výtisků, hlaste na telefonní číslo 773 617 353 nebo reklamujte u svého poštovního doručovatele.

Časopis je k dispozici také v Informačním centru v podloubí radnice.
Uzávěrka říjnového čísla je čísla je 21. září 2020.

Časopis ke stažení ve formátu PDF: Olomoucké listy 2020/09.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.