Aktuality

Vycházejí srpnové Olomoucké listy

V těchto dnech dostávají Olomoučané do schránky další vydání časopisu Olomoucké listy. Při čtení se dozvědí, že nejvyšší díl věže olomoucké radnice je zpět. V jeho útrobách je také zajímavý vzkaz z roku 2020 budoucím generacím.

Město má nové vyhlášky. Na území města se vymezila místa, kde je zakázáno bivakování a táboření, zjednodušila se pravidla pro pohyb psů a nová je i směrnice, která se týká čistoty ulic, veřejných prostranství a zeleně včetně městského mobiliáře.

Tématem čísla jsou opravy v průběhu prázdnin. Nové mosty, nové tramvajové koleje, nový přejezd či zastávky. Olomoučané si nemohou nevšimnout stavebního ruchu, který letos během prázdnin vládne městu. Investiční akce znamenají i komplikace v dopravě, byť je načasování těch, u nichž je investorem město, naplánováno tak, aby negativní dopady na dopravu byly co nejmenší.

Věříme, že vás osloví nabídka kulturních akcí či společenských aktivit a zaujme i spousta dalších informací z našeho města.

Vaše náměty, postřehy a připomínky rádi uvítáme na adrese: redakce@olomouc.eu
Máte-li zájem o inzerci v Olomouckých listech, pište na: inzerce@olomouc.eu

Měsíčník Olomoucké listy vydává Rada města Olomouce a je distribuován prostřednictvím České pošty do všech poštovních schránek v Olomouci zdarma. Problémy s distribucí a nedodáním výtisků, hlaste na telefonní číslo 773 617 353 nebo reklamujte u svého poštovního doručovatele.

Časopis je zdarma k dispozici také v Informačním centru v podloubí radnice a ke stažení ve formátu PDF: Olomoucké listy 2020/08.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.