Aktuality

Vycházejí červencové Olomoucké listy

V těchto dnech dostávají Olomoučané do schránky další vydání časopisu Olomoucké listy. Při čtení populárního měsíčníku se dozví, že město letos v cestovním ruchu cílí na tuzemské turisty. Že most na Masarykově třídě dostává nové základy nebo že obyvatelé Lazců se zapojili do diskuse o nové podobě parku mezi ulicí Dlouhou a Mlýnským potokem.

A v neposlední řadě si přečtou, že Olomoucké listy jsou nejlepším radničním zpravodajem v republice. První místo v kategorii zpravodajů velkých měst obsadily právě Olomoucké listy.

Vaše náměty, postřehy a připomínky rádi uvítáme na adrese: redakce@olomouc.eu
Máte-li zájem o inzerci v Olomouckých listech, pište na: inzerce@olomouc.eu

Měsíčník Olomoucké listy vydává Rada města Olomouce a je distribuován prostřednictvím České pošty do všech poštovních schránek v Olomouci zdarma. Problémy s distribucí a nedodáním výtisků, hlaste na telefonní číslo 773 617 353 nebo reklamujte u svého poštovního doručovatele.
Časopis je k dispozici také v Informačním centru v podloubí radnice.
Uzávěrka srpnového čísla je 20. července 2020.

Časopis ke stažení ve formátu PDF: Olomoucké listy 2020/07.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.