Aktuality

Vycházejí červnové Olomoucké listy

V těchto dnech dostávají Olomoučané do schránky červnové vydání časopisu Olomoucké listy, které informují o dění ve městě.

Při čtení populárního měsíčníku se dozví, že obnovené sluneční hodiny na jižním nároží radnice již ukazují čas. Že začala rekonstrukce dalšího z olomouckých mostů - a to přes Mlýnský potok v ulici 1. máje, která potrvá do prosince. Po jejím dokončení tudy budou jezdit tramvaje z centra města, prozatím ale jen na Žižkovo náměstí a zpět.

Tématem čísla je výročí - tři čtvrtě století uplynulo od založení Moravské filharmonie Olomouc. Jedinečné hudební těleso již nyní připravuje jubilejní 75. koncertní sezonou 2020/2021.

Vaše náměty, postřehy a připomínky rádi uvítáme na adrese: redakce@olomouc.eu
Máte-li zájem o inzerci v Olomouckých listech, pište na: inzerce@olomouc.eu

Měsíčník Olomoucké listy vydává Rada města Olomouce a je distribuován prostřednictvím České pošty do všech poštovních schránek v Olomouci zdarma. Problémy s distribucí a nedodáním výtisků, hlaste na telefonní číslo 773 617 353 nebo reklamujte u svého poštovního doručovatele.

Časopis je k dispozici také v Informačním centru v podloubí radnice.
Uzávěrka červencového čísla je 22. června 2020.

Časopis ke stažení ve formátu PDF: Olomoucké listy 2020/06.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.