Aktuality

Vycházejí květnové Olomoucké listy

V těchto dnech dostávají Olomoučané do schránky květnové vydání časopisu Olomoucké listy. Po 25 letech, kdy vycházely pravidelně, jsme byli nuceni z důvodu koronavirové krize Listy v dubnu nevydat. Proto jsme rádi, že se situace vrací pomalu do normálních kolejí a my vás můžeme informovat o dění ve městě.

Primárně se informace točí kolem koronaviru a toho, jak se některá opatření dotkla chodu Olomouce. Nicméně při čtení se dozvíte, že začala rekonstrukce ulice 8. května nebo že z Olomouce mizí most v Masarykově ulici, který oba břehy řeky Moravy spojoval 73 let. Ustoupí novému ocelovému mostu, aby korytem Moravy mohlo za vteřinu protéct 650 kubíků vody.

Věříme, že vás květnové vydání zaujme. Vaše náměty, postřehy a připomínky rádi uvítáme na adrese: redakce@olomouc.eu
Máte-li zájem o inzerci v Olomouckých listech, pište na: inzerce@olomouc.eu

Měsíčník Olomoucké listy vydává Rada města Olomouce a je distribuován prostřednictvím České pošty do všech poštovních schránek v Olomouci zdarma. Problémy s distribucí a nedodáním výtisků, hlaste na telefonní číslo 773 617 353 nebo reklamujte u svého poštovního doručovatele.

Časopis je k dispozici také v Informačním centru v podloubí radnice.
Uzávěrka červnového čísla je 18. května 2020.

Časopis ke stažení ve formátu PDF: Olomoucké listy 2020/05.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.