Aktuality

Vycházejí únorové Olomoucké listy

V těchto dnech se vám dostává do rukou únorové číslo časopisu Olomoucké listy. Při čtení oblíbeného měsíčníku se dozvíte, že dva největší mosty sehrají důležitou roli v nejvýraznějších změnách v olomoucké dopravě. Ty proběhnou na přelomu února a března. Zatímco most v Komenského ulici bude na konci února definitivně předán k veřejnému užívání, o pár dní později se druhý důležitý most na Masarykově třídě změní ve staveniště a zhruba dva roky bude pro dopravu uzavřený.

Přinášíme informace o tom, že sběrové soboty budou efektivnější, levnější a s pilotním projektem mobilního svozu odpadu v okrajových částech Olomouce. A také píšeme, že stoleté výročí chce současné Moravské divadlo Olomouc oslavit kočováním po kraji, otevřením prozatímní scény i galavečerem s významnými hosty. Do divadla zavítají také výrazné osobnosti české divadelní a filmové režie.

Věříme, že vás osloví nabídka kulturních akcí či společenských aktivit a zaujme spousta zajímavostí z Olomouce.

Vaše náměty, postřehy a připomínky rádi uvítáme na adrese: redakce@olomouc.eu
Máte-li zájem o inzerci v Olomouckých listech, pište na: inzerce@olomouc.eu

Měsíčník Olomoucké listy vydává Rada města Olomouce a je distribuován prostřednictvím České pošty, s. p., a to do všech poštovních schránek v Olomouci zdarma. Problémy s distribucí a nedodáním výtisků, hlaste na telefonní číslo 773 617 353 nebo reklamujte u svého poštovního doručovatele.

Časopis je k dispozici také v Informačním centru v podloubí radnice. Uzávěrka březnového čísla je 17.2. 2020.

Vydavatel: statutární město Olomouc – Rada města Olomouce, Horní náměstí, 779 11 Olomouc.
Registrační číslo: MK ČR E 11006.
Počet výtisků: 54 000 ks.

Časopis ke stažení ve formátu PDF: Olomoucké listy 2020/02.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.