Aktuality

Vycházejí lednové Olomoucké listy

V těchto dnech vychází první letošní číslo časopisu Olomoucké listy. Ten přináší do všech schránek ve městě aktuality o dění v Olomouci. Při čtení oblíbeného měsíčníku se dozvíte, co nás v Olomouci v roce s magickým číslem MMXX čeká. V rozhovoru s arcibiskupem Janem Graubnerem se věnujeme tématu charity a veřejných sbírek. Přinášíme informaci o tom, že dlouho očekávaná druhá etapa výstavby tramvajové trati na Nové Sady začne již letos.

Věříme, že vás osloví pestrá nabídka kulturních akcí či společenských aktivit a zaujme spousta zajímavých informací z našeho města.

Vaše náměty, postřehy a připomínky rádi uvítáme na adrese: redakce@olomouc.eu
Máte-li zájem o inzerci v Olomouckých listech, pište na: inzerce@olomouc.eu

Měsíčník Olomoucké listy vydává Rada města Olomouce a je distribuován prostřednictvím České pošty, s. p., a to do všech poštovních schránek v Olomouci zdarma. Problémy s distribucí a nedodáním výtisků, hlaste na telefonní číslo 773 617 353 nebo reklamujte u svého poštovního doručovatele.

Časopis je k dispozici také v Informačním centru v podloubí radnice. Uzávěrka únorového čísla je 20.1.2020.

Vydavatel: statutární město Olomouc – Rada města Olomouce, Horní náměstí, 779 11 Olomouc.
Registrační číslo: MK ČR E 11006.
Počet výtisků: 54 000 ks.

Časopis ke stažení ve formátu PDF: Olomoucké listy 2020/01.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.