Aktuality

Ze staré kotelny bude knihovna

Nepoužívaná kotelna na Nových Sadech se promění v novou pobočku městské knihovny. Vznikne v Trnkově ulici a sloužit bude i jako společenské centrum. Město už zpracovalo investiční záměr na její přestavbu. Nové pobočce vtiskne podobu architekt, který vzejde ze soutěže o návrh.

„Protože jde o veřejnou stavbu, rozhodli jsme se jít cestou architektonické soutěže, která může přinést i něco zajímavého. Pobočka knihovny vyroste uprostřed tří velkých sídlišť a bude plnit roli místa, kde se budou lidé setkávat, ne jenom chodit si půjčovat knihy,“ objasnil záměr primátor Miroslav Žbánek.

Nová knihovna bude dvoupodlažní. Stávající budova získá nástavbu a budoucí užitná plocha bude přes 300 metrů čtverečních. „Filozofie nového prostoru má vycházet z toho, že současné knihovny jsou vlastně komunitním prostorem, kde se lidé potkávají. Místem, které dopoledne využijí školy, a odpoledne rodiče pro trávení volného času s dětmi při rozvíjení čtenářské gramotnosti, ale i místem pro diskuse a besedy,“ potvrzuje ředitelka Knihovny města Olomouce Lenka Prucková.

Vyhlášení architektonické soutěže město předpokládá na přelomu roku, vítězný návrh by mohl být na světě v létě 2020. „Výsledky soutěže chceme prezentovat i prostřednictvím výstavy, kterou uspořádáme,“ plánuje primátor. Odhad investičních nákladů na přestavbu kotelny je 21 milionů korun, zhruba 15 milionů by mohla pokrýt dotace z IROP prostřednictvím ITI.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.