Aktuality

Senioři z partnerské Bratislavy znovu obdivovali Olomouc

Návštěva katedrály svatého Václava, prohlídka Arcidiecézního muzea, ukázka hry na varhany v kostele Panny Marie Sněžné či přijetí náměstkyní primátora Evou Kolářovou, takový byl program návštěvy několika desítek seniorů z partnerské Bratislavy – Staré Mesto.

„Bratislavští senioři jsou v Olomouci už na několikáté návštěvě. Těší mne, že se tato spolupráce osvědčuje v praxi a že mimochodem potvrzuje i to, že senioři mohou trávit svůj volný čas aktivně a zajímavě,“ uvedla primátorova náměstkyně Eva Kolářová, která má ve své gesci sociální oblast včetně péče o seniory. „Hosty z Bratislavy jsem přivítala na půdě Arcidiecézního muzea Olomouc. Vzhledem k tomu, že bohatá historie patří k hlavním pokladům Olomouce i s ohledem na to, že já sama mám k historii velmi blízko, to považuji za vhodné místo.“

Seniory do Olomouce doprovázela místostarostka Bratislavy – Staré Město Martina Uličná a také vedoucí oddělení sociálních věcí tamní radnice Janka Langová a vedoucí oddělení kultury Ernest Huska. Po komentovaných prohlídkách vybraných hlavních cílů se skupina návštěvníků vydala do centra města na individuální procházky.

S Bratislavou pojí Olomouc několikaletá spolupráce, v příštím roce by navíc měla být v rámci projektu na prohloubení spolupráce se zeměmi Visegrádské skupiny ještě posílena.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.