Aktuality

Olomoucke listy vycházejí v nové podobě

V těchto dnech vychází nové číslo časopisu Olomoucké listy, který přináší do všech schránek ve městě aktuality o dění v Olomouci. Jistě zaregistrujete, že oblíbený měsíčník vypadá "trochu" jinak.

Po několika letech došlo k organizační změně. Redakci Olomouckých listů tvoří oddělení mediální komunikace, propagace a marketingu odboru kanceláře primátora, které se společně s redakční radou snaží o vytvoření atraktivního městského časopisu, který má nově 36 stran, nové grafické ztvárnění i nové rubriky.
Vaše náměty, postřehy a připomínky rádi uvítáme na adrese: redakce@olomouc.eu
Máte-li zájem o inzerci v Olomouckých listech, pište na: inzerce@olomouc.eu

Měsíčník Olomoucké listy vydává Rada města Olomouce a je distribuován prostřednictvím České pošty, s. p., a to do všech poštovních schránek v Olomouci zdarma. Problémy s distribucí a nedodáním výtisků, hlaste na telefonní číslo 773 617 353 nebo reklamujte u svého poštovního doručovatele.
Časopis je k dispozici také v Informačním centru v podloubí radnice.

Olomoucké listy s podtitulem Časopis občanů statutárního města Olomouc vycházejí jako městský zpravodaj jednou měsíčně od roku 1995 (původně Radniční listy).

Vydavatel: statutární město Olomouc – Rada města Olomouce, Horní náměstí, 779 11 Olomouc.
Registrační číslo: MK ČR E 11006.
Počet výtisků: 54 000 ks.

Časopis ke stažení ve formátu PDF: Olomoucké listy 2019/09.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.