Aktuality

Vycházejí srpnové Olomoucké listy

V těchto dnech vychází nové číslo časopisu Olomoucké listy, který pravidelně přináší do všech schránek ve městě aktuality o dění v Olomouci. Měsíčník tak opět nabízí zajímavé čtení nejen pro občany hanácké metropole.

Dozvíte se, že stavebníci, kteří pracují v korytě řeky Moravy provedli náročnou betonáž konstrukce mostu u Bristolu. S ochranou města souvisí i nejmodernější varovný systém, který se aktuálně buduje a pomůže při krizových situacích. Dozvíte se také, že Výstaviště Flora povede Eva Fuglíčková, která je první ženou v čele olomouckého výstaviště. Tématem čísla je práce Technických služeb města Olomouce a také tolik diskutovaná péče o zeleň, kterou se město, magistrát a jeho organizace snaží stále vylepšovat.

A samozřejmě přinášíme další zajímavé novinky z města.

Tu asi největší změnu si ale necháváme na další vydání. Váš oblíbený měsíčník bude totiž od září vypadat jinak. Po několika letech spolupráce s firmou Profi-tisk Group bude redakci Olomouckých listů tvořit oddělení mediální komunikace, propagace a marketingu odboru kanceláře primátora. To se bude společně s redakční radou snažit o vytvoření atraktivního městského časopisu, který bude mít nově 36 stran, nové grafické ztvárnění i nové rubriky.

Věříme, že vás osloví i pestrá nabídka kulturních akcí či společenských aktivit a zaujme spousta zajímavých informací z našeho města.

Měsíčník Olomoucké listy vydává Rada města Olomouce a je distribuován prostřednictvím České pošty, s. p., a to do všech poštovních schránek v Olomouci zdarma. Problémy s distribucí a nedodáním výtisků, hlaste na telefonní číslo 773 617 353 nebo reklamujte u svého poštovního doručovatele.

Časopis je k dispozici také v Informačním centru v podloubí radnice.

Časopis ke stažení ve formátu PDF: Olomoucké listy 2019/08.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.