Aktuality

Jubilanti ze Slavonína slavili na radnici

Kulatí a půlkulatí jubilanti ze Slavonína se v obřadní síni olomoucké radnice dočkali v závěru června krásných chvilek. Nejen, že byli obdarováni hodnotnými dárky, ale ještě jim k životním milníkům poblahopřály výrazné osobnosti olomouckého veřejného života – a navíc si užili krásného kulturního programu.

„Dnešní slavnost je jednou z možností, jak poděkovat lidem ze Slavonína a jak jim dát najevo, že senioři rozhodně nejsou na okraji našeho zájmu. Komise městské části se snaží dát právě této věkové skupině prostor k podnětům, jak zlepšit životní úroveň ve Slavoníně. Přeji jubilantům stálé zdraví, pohodu v rodině a krásné léto,“ vyjádřil se na oslavě předseda Komise městské části Slavonín Ivo Háger. Jubilanti ve věku 70, 75, 80 a 85 let dostali dárky mimo jiné i od primátora Miroslava Žbánka, který je rovněž ubezpečil o zájmu města o životní úroveň seniorů a popřál jim hodně zdraví a štěstí do dalších let.

Členka komise pro občanské záležitosti Marcela Plachá pak krásnými slovy vyjádřila, co je pro jubilanty nejvyšší hodnotou: „Nejúčinnějším lékem na stáří je láska a proto všem přeji, aby jí měli dostatek a aby mohli prožít mnoho krásných chvil se svými blízkými.“

Zdroj: Moravský senior

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.