Aktuality

Na radnici přišli Tři králové

Tradiční tříkrálové koledování olomoucké Charity rozeznělo radnici. Tři králové dorazili se zprávou o narození Spasitele a prosbou o štědrost ve prospěch chudých.

Pod kostýmy koledníků se ukrývali pomocný biskup Antonín Basler, ředitel Charity Olomouc Petr Prinz a vedoucí střediska Samaritán Alexandr Dvořák. „Přejeme boží požehnání, aby vše dobré v novém roce sloužilo nejen vám, a i celému městu,“ přáli Kašpar, Melichar a Baltazar, které při koledování doprovázel flétnový soubor olomoucké Konzervatoře Evangelické akademie.

Tři krále přivítal a obdaroval primátor Mirek Žbánek a náměstci Martin Major, Karel Konečný, Eva Kolářová a Pavel Hekela. „Sluší se s pokorou poděkovat za vaši vzácnou návštěvu a popřát vaší pouti, co největší úspěch. Ať se výtěžek z koledování dostane k co největšímu počtu těch, kteří pomoc ostatních potřebují,“ popřál za všechny Mirek Žbánek.

Kašpar, Melichar a Baltazar putovali i letos po významných institucích města, aby koledovali ve prospěch potřebných. Smyslem Tříkrálové sbírky, kterou před lety jako první inicioval olomoucký arcibiskup Jan Graubner, je zisk finančních prostředků pro lidi ocitající se v nouzi.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV
v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017.