Aktuality

Vycházejí listopadové Olomoucké listy

V těchto dnech vychází nové číslo časopisu Olomoucké listy, který pravidelně přináší do všech schránek ve městě aktuality o dění v Olomouci. Měsíčník tak opět nabízí zajímavé čtení pro občany hanácké metropole.

Tématem čísla jsou informace o podpisu nové koaliční smlouvy. Dozvíte se, že následující čtyři roky povede město koalice složená z hnutí ANO, 2011, Občanské demokratické strany, Křesťanské demokratické unie – Československé strany lidové a hnutí spOLečně. Nové není jen vedení města, ale i Moravské divadlo má nového ředitele. Přečtete si, že opravená oranžerie ve Smetanových sadech po letech opět slouží veřejnosti a že novotou září i slavnostní sál Komenia. Novinkou je i první elektrobus ve vozovém parku DPMO. Listy přináší taktéž informace o tom, že věž olomoucké radnice projde velkou rekonstrukcí i o tom, co ukrývala její báň.
Věříme, že vás osloví pestrá nabídka kulturních akcí či společenských aktivit a zaujme spousta zajímavých informací z našeho města.

Měsíčník Olomoucké listy vydává Rada města Olomouce a je distribuován prostřednictvím České pošty, s. p., a to do všech poštovních schránek v Olomouci zdarma. Problémy s distribucí a nedodáním výtisků, hlaste na telefonní číslo 773 617 353 nebo reklamujte u svého poštovního doručovatele.

Časopis je k dispozici také v Informačním centru v podloubí radnice.

Časopis ke stažení ve formátu PDF: Olomoucké listy 2018/11.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV
v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017.