Aktuality

Mezinárodní den seniorů v Olomouci

Mezinárodní den seniorů 1.10.2016 je věnován našim rodičům a prarodičům. Je to den, který má poukázat na problémy, s nimiž se musejí senioři potýkat. V mládí si jen málo z nás uvědomuje, že stáří čeká každého z nás. Každý z nás však může ovlivnit, jakým způsobem bude tuto etapu života prožívat.

Není ostuda být senior, seniorka

Protože je stárnutí nevyhnutelné, zdá se nám, že jeho přijetí musí být věc přirozená, avšak není tomu tak. Často se setkávám s komentáři typu: „Já se necítím být senior, ještě se necítím, abych chodila do klubu pro seniory“ apod. Přitom slovo senior přece není samo o sobě nic omezujícího nebo nálepkujícího. Takové označení se používá mnohdy již od 50 let věku a jinde např. od 75. A dnes již patří senioři mezi vážené zákazníky, na které cílí reklamní agentury, výrobci elektroniky nebo cestovní kanceláře. Raději se budu dívat na to jak žiji a co dělám pro sebe a druhé, než na to, zda se cítím nebo necítím být seniorem. Nebojte se tedy přijít podívat se do našich klubů a promluvit si i s námi o svých představách ohledně aktivit pro seniory ve městě, dodává k programu Ladislav Šnevajs, náměstek primátora.

Senioři ve městě Olomouci

Město Olomouc zřizuje a provozuje celkem dvacet klubů pro seniory a jednu klubovnu. Město tak reaguje na narůstající počet seniorů ve městě a nabízí jim tak prostřednictvím klubů aktivní trávení volného času.

Protože počítačová gramotnost je dnes běžná ve všech věkových kategoriích, je letošní hlavní novinkou nový informační web pro seniory: www.proseniory.olomouc.eu

Akce ke Dni seniorů začínají v roce 2016 již 13. září

Letošní program oslav Dne seniorů se člení do několika oblastí: radost z pohybu, kultura a vzdělávání a zábava. Vše odstartuje v úterý 13. 9. den otevřených dveří v klubu pro seniory na I. P. Pavlova 69, kde si budete moci prohlédnout klub a zeptat se na vše, co vás zajímá. Pro návštěvníky zde bude připravena i tvůrčí dílnička, z níž si budou moci odnést domů něco pěkného. Program budeme průběžně aktualizovat na našem webu, kde budou uvedeny i akce pro seniory konané jinými subjekty, představuje náměstek primátora Ladislav Šnevajs a doplňuje, že část akcí je určena pro širokou seniorskou veřejnost, nejen pro členy klubu pro seniory statutárního města Olomouce.

Příloha:

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV
v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017.