Aktuality

Vycházejí říjnové Olomoucké listy

V těchto dnech dostávají Olomoučané do schránky další vydání časopisu Olomoucké listy. Populární měsíčník přináší informace o tom, že město začalo projednávat novou parkovací politiku. Finální podoba návrhu parkování bude známa na přelomu roku.

Při čtení Listů se dozvíte, jak to bude v Olomouci se zatoulanými psy. Že město vypsalo nové výběrové řízení na stavbu tramvajové trati na Nových Sadech. Zakázka za necelých 470 milionů korun musela kvůli přerušení v době nouzového stavu jít znovu do soutěže. Představíme vám nové laureáty Cen města. Jistě nezapadne informace, že Olomoučané mohou využít oblíbených sběrových sobot. Věříme, že zaujme spousta dalších zajímavých informací z našeho města.

Vaše náměty, postřehy a připomínky rádi uvítáme na adrese: redakce@olomouc.eu
Máte-li zájem o inzerci v Olomouckých listech, pište na: inzerce@olomouc.eu

Měsíčník Olomoucké listy vydává Rada města Olomouce a je distribuován prostřednictvím České pošty do všech poštovních schránek v Olomouci zdarma. Problémy s distribucí a nedodáním výtisků, hlaste na telefonní číslo 773 617 353 nebo reklamujte u svého poštovního doručovatele.

Časopis je k dispozici také v Informačním centru v podloubí radnice.

Uzávěrka listopadového čísla je čísla je 19. října 2020.

Časopis ke stažení ve formátu PDF: Olomoucké listy 2020/10.

V roce 2017 byly aktivity pro seniory v Olomouci podporovány z dotace MPSV v rámci soutěže Obec přátelská seniorům 2017 a jsou rovněž podpořeny v rámci stejné soutěže v roce 2019.